Novinky

26. března 2008

Materiály na jednání vlády 26. března 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 20:
Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky a změna usnesení vlády  ze dne 24. května 2006 č. 622

Ministerstvo financí připravilo další materiál, který obsahuje návrhy na dispozice s některými zbývajícími objekty po bývalých okresních úřadech a s dalšími objekty ve vlastnictví státu.
 
Jedná se o dispozice, které by měly přispět k lepšímu využití majetku v rámci státu, tj. dojde ke změnám v příslušnosti hospodařit s majetkem, který i nadále zůstane ve vlastnictví státu. Dále jsou navrženy převody vlastnictví ze státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – do vlastnictví nestátních subjektů. Objekt by mělo získat město Tábor (pro zdravotně postižené občany), Moravskoslezský kraj (pro školní účely v Novém Jičíně) a Centrum pro seniory v Kolíně.

Navržené majetkové změny by měly přispět lepšímu využití majetku státu, před jejich realizací postupem podle zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, je však třeba, aby je schválila vláda.

Doporučované

Nejčtenější