Novinky

25. ledna

Materiály na jednání vlády 25. ledna 2006

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 17:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 215)

Podmínky převodu majetku státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace, na jiné osoby upravuje zákon č. 92/1991 Sb. , ve znění pozdějších doplňků a změn. Podkladem pro tyto převody (privatizaci) je návrh rozhodnutí o privatizaci, který určuje jejich rozsah, způsob a podmínky.

Rozhodnutí o privatizaci majetku metodou přímého prodeje (mimo veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž) vydává vláda na návrh Ministerstva financí. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit. Pouze vláda pak může změnit tato rozhodnutí v případech, kdy po vydání rozhodnutí o privatizaci vyjdou najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době vydání původního rozhodnutí.

V souladu s těmito zásadami, které jsou přesně definovány v § 10, odst. 1 zákona  č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán vládě k projednání  materiál Ministerstva financí  č. 215.

Návrh usnesení vlády k tomuto materiálu, který zahrnuje dvě desítky případů, je rozdělen do těchto částí :
  • část I - doporučuje vládě zrušit dřívější rozhodnutí  o privatizaci  z důvodu nerealizovatelnosti těchto rozhodnutí, 
  • část II - doporučuje vládě změnit dřívější rozhodnutí o privatizaci v části hodnoty prodávaného majetku a nabyvatele,
  • část III - doporučuje vládě vydat rozhodnutí o privatizaci, která jsou rozdělena do
    • části A) - přímé prodeje za kupní cenu ve výši účetní hodnoty ke dni prodeje
    • části D) – veřejná soutěž.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o zájemcích o koupi aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s.

Informace je předkládána dle harmonogramu privatizace společnosti Aero. Podle schválených podmínek výběrového řízení mohly osoby mající zájem o účast ve výběrovém řízení podat do 14. prosince 2005 u ČKA své přihlášky včetně předepsaných příloh. V souladu s podmínkami výběrového řízení byly přihlášky vyhodnoceny poradci ČKA (společnostmi Deloitte CR a Salans, v.o.s.) a dne 19 .prosince 2005 bylo toto vyhodnocení projednáno meziresortní komisí jmenovanou 1.místopředsedou vlády a ministrem financí na základě usnesení vlády č. 985/2005 .

Dne 20. prosince 2005 schválila dozorčí rada ČKA v souladu s platnými podmínkami výběrového řízení následující účastníky výběrového řízení:

1. Aero Kilcullen Consortium

Kilcullen Kapital Partners a.s. – investiční společnost se zaměřením na střední Evropu zabývající se zejména podnikovými financemi a poradenstvím při fúzích a akvizicích, správou aktiv a investicemi do komerčních nemovitostí.

Republic Financial Corporation – investiční společnost se sídlem v USA zabývající se mj. investicemi do leteckého průmyslu a do portfolií pronajímaných letadel.

The Fairchild Corporation – americká společnost zabývající se mj. distribucí dílů a poskytováním služeb pro letecký průmysl a letecké operátory.

Infratil Airports Europe Ltd. – investiční společnost se zaměřením na investice do infrastruktury a veřejných služeb, společnost je obchodována na burze na Novém Zélandu a vlastní letiště na Novém Zélandu a v Evropě.

2. Benson RPG (konsorcium)

Benson Oak, s.r.o. – investiční společnost se sídlem v Praze a aktivitami ve středoevropském a východoevropském regionu.

RPG Advisors, a.s. – společnost je součástí skupiny RPG Partners Ltd. ovládající mj. společnosti OKD, a.s.

3. Český letecký průmysl (konsorcium)

Společnost pro letecký průmysl a.s. – společnost ze skupiny UniCredito Italiano S.p.A., jejíž součástí jsou mimo jiné Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG a Bank Austria Creditanstalt AG.

Omnipol a.s. – vývozce a dovozce vojenské a letecké techniky z ČR      

4. Eco-Investment, a.s.

Stoprocentní dcera slovenské společnosti Eco-Invest, a.s. Součástí společnosti Eco-Invest jsou např. společnosti SHP Harmanec, a.s., SHP Slavošovice, a.s. a SHP Celex, a.s.

5. HTC holding a.s.

Slovenská strojírenská skupina vlastnící mj. i společnosti Zetor, a.s., ZKL Klášterec, s.r.o.  a PS Letecké motory, a.s.    

6. Oakfield a.s. 

Společnost stoprocentně vlastněná v rámci skupiny Penta.

7. Piaggio Aero Industries Group

Italský výrobce letadel, leteckých motorů a komponent.   

8. PPF a J&T (konsorcium)

J&T Finance Group

PPF Investments (CR) a.s.

PPF Alpha Limited.   

9. Slovácké strojírny, a.s.

Strojírenská společnost zabývající se zejména výrobou a opravami jeřábů, ocelových konstrukcí, drtičů kamene atd.

10. TAV-Zeveta (konsorcium)

TAV Tepe Akfen Vie Yatirim, Yapim ve Isletme A.S. – turecká společnost, provozovatel 4 letišť v Turecku a Gruzii, další hlavní aktivitou společnosti jsou stavby a kontrukce letištních terminálů.
Zeveta Bojkovice, a.s. – výrobce dílů pro automobilový průmysl, výrobce muničních výrobků.

Dozorčí rada ČKA také dne 20.12.2005 z důvodu nesplnění podmínek rozhodla o nezařazení tří zájemců do výběrového řízení. Jde o tyto společnosti:

Greywolf Capital Management LP a ODIEN Asset Management s.r.o. (konsorcium)

Prague Aerospace Center Consortium

Silver Bell Holdings Ltd.

Každý schválený účastník výběrového řízení obdržel v závěru roku 2005 informační memorandum, na jehož základě zpracuje svoji předběžnou nabídku včetně podnikatelského záměru. Účastníci výběrového řízení mohou svoji předběžnou nabídku doručit ČKA nejpozději do 25. ledna 2006.

Předpokládá se, že výběr zájemců, kterým bude umožněno provedení hloubkové kontroly společnosti a předložení závazné cenové nabídky, bude předložen vládě ke schválení v termínu do 1. března 2006. Následně ČKA zveřejní vyhodnocení předběžných nabídek a oznámí účastníkům výběrového řízení, kdo je či není oprávněn hloubkovou kontrolu provést a pokračovat tak dále ve výběrovém řízení.

Hloubková kontrola společnosti Aero je plánována na dny od 6. března do 14. dubna 2006. Nejpozději dne 6. března 2006 bude účastníkům  výběrového řízení předán návrh smluvní dokumentace.

Doporučované

Nejčtenější