Novinky

23.února

Materiály na jednání vlády 23. února 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Informace ze zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) ze dne 18.ledna 2005, včetně Stanoviska Rady ke Konvergenčnímu programu ČR pro období 2004-2007 a Doporučení Rady z 5.7.2004 k nápravě nadměrného deficitu v České republice

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) vydala 18. ledna Stanovisko ke Konvergenčnímu programu České republiky pro období 2004-2007, předloženému v řádném termínu 29. listopadu loňského roku. Rada ve svém stanovisku schválila cestu konsolidace veřejných financí popsanou Konvergenčním programem. Své výhrady směřovala především k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a v této souvislosti k potřebě dalších zásadních reforem v oblasti penzí a zdravotní péče.

Počátkem července loňského roku Rada na svém zasedání rozhodla o existenci nadměrného deficitu u sedmi zemí, České republiky, Kypru, Malty, Maďarska, Polska, Slovenska a Řecka a vydala doporučení k nápravě situace. Rada doporučila ČR napravit nadměrný deficit do roku 2008 a podniknout do 5. listopadu 2004 účinné kroky ohledně opatření vedoucích ke splnění cíle pro deficit v roce 2005 stanoveným konvergenčním programem z května 2004 na 4,7 % HDP.

Kroky k dosažení cíle pro deficit v roce 2005, které podnikla česká vláda, se zdají být účinné a Rada proto 18. ledna 2005 rozhodla, že v této fázi není nutno přistupovat k žádným dalším krokům v rámci procedury nadměrného deficitu.

Rada dále konstatovala, že účinné kroky podnikly i další čtyři státy Kypr, Malta, Polsko a Slovensko. V případě Maďarska a Řecka Rada rozhodla, že opatření nebyla dostatečná a rozhodla o dalším postupu.

Bod č. 25:
Návrh aktivních výdajových opatření v letech 2005 až 2007

Viz. Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 26.1.2005.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v roce 2004

Česká republika získala v loňském roce z rozpočtu EU o 228,6 mil. EUR (zhruba 6,8 mld. Kč) více než zaplatila. Z rozpočtu tedy získala 786 mil. EUR, tj. cca 24,7 mld. Kč a zaplatila 554,2 mil. EUR, což je necelých 18 mld. Kč. 

Výsledná čistá pozice České republiky je tak o zhruba 33 mil EUR (o necelou 1 mld. Kč) lepší, než se předpokládalo při jednání o vstupu do EU v Kodani v prosinci 2002.

Reálná čistá pozice vůči rozpočtu EU byla pravděpodobně ještě lepší, protože příjemci v ČR se mohli zapojit i do tzv. komunitárních programů. Ty jsou buď hrazeny prostřednictvím národních agentur nebo nejsou implementovány centrálně - prostředky jsou tedy z rozpočtu EU placeny přímo konečným příjemcům. Ministerstvo financí tak má zatím údaje jen o části programů zejména v oblasti vzdělávání a mládeže. Nemá však přehled o tom, v jaké celkové výši tyto prostředky do ČR připlynuly.

Doporučované

Nejčtenější