Novinky

16.února

Materiály na jednání vlády 16. února 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 10:
Dokončení privatizace majetkové účasti státu na podnikání společnosti ŠKODA PRAHA a.s

Materiál navrhuje dokončení privatizace minoritní majetkové účasti státu ve výši 24,28 % v akciové společnosti ŠKODA PRAHA a.s., která je v držení Fondu národního majetku České republiky, a to v souvislosti s dobrovolným veřejným návrhem smlouvy o koupi akcií, který učinila společnost ČEZ, a.s., za cenu 193,- Kč za jednu akcii.

Tato Nabídka byla schválena rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 7. 1. 2005. Přiměřenost ceny akcií společnosti je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. Hodnota majetkové účasti státu ve společnosti ŠKODA PRAHA, která je v držení FNM ČR činí podle uvedeného znaleckého posudku celkem 58 932 743,- Kč. Nabídka trvá do 28. února 2005

Doporučované

Nejčtenější