Novinky

02. února

Materiály na jednání vlády 02. února 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 7:
Stanovisko MF ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně

Ministerstvo financí předkládá na jednání vlády stanovisko, zpracované ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/07 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně.

NKÚ uvedenou kontrolní akci provedl na základě plánu kontrolní činnosti na rok 2004 v období od ledna do srpna 2004 na 12 vybraných finančních úřadech a na Ministerstvu financí- Generální ředitelství cel. Kontrola byla zaměřena na prověření povinností finančních a celních orgánů při správě daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, zejména na výběr těchto daní při dovozu a vývozu zboží a služeb za období roku 2002 a 2003, v případě věcných souvislostí i roky související.

Charakter zjištění NKÚ u vybraných územních finančních orgánů při výkonu správy daně z přidané hodnoty a spotřebních daní a dále u GŘC nevyžaduje přijetí jednorázových opatření z úrovně Ministerstva financí. Důvodem je to, že v průběhu roku 2004 a od počátku roku 2005 nastaly podstatné změny v principu fungování nepřímých daní.

Od 1.1.2004 převzala správu spotřebních daní, a to i v tuzemsku Celní správa, přičemž tato daň je založena na zcela jiných principech než do 31.12.2003. Vstupem ČR do EU se změnil správce daně u intrakomunitárního obchodu mezi členskými zeměmi. Celní správa již DPH při dovozu z členských zemí EU nevybírá a při vývozu do členských zemí jej nepotvrzuje. Obdobný systém je nastaven od 1.1.2005 i při dovozech a vývozech do třetích zemí. Kontrolní mechanismy jsou nastaveny jiným způsobem.

Bod č. 10:
Návrh rozhodnutí o privatizaci 38,79 % akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, a.s.

Vláda dne 2. února 2005 rozhodla o privatizaci 38,79 % akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, a.s., formou přímého prodeje společnosti České dráhy, a.s., za kupní cenu stanovenou ve výši 48 000 000,- Kč. Odkládací podmínkou realizace tohoto rozhodnutí je notifikace případu u Evropské komise z hlediska veřejné podpory.

Uvedené rozhodnutí vlády koresponduje se strategickým záměrem rozvoje společnosti České dráhy, a.s., jehož součástí je snaha o vytváření nebo získávání účasti v obchodních společnostech podnikajících v oblastech, které navazují na základní orientaci společnosti České dráhy, a.s., na dopravní podnikání v osobní a nákladní dopravě. Cílem je získat silné a konkurenceschopné postavení na dopravním trhu v ČR a obstát v konkurenci na evropském dopravním trhu.

Doporučované

Nejčtenější