Novinky

05. února

Materiály na jednání vlády 05. února 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky

Návrh zákona upravuje možnost bezúplatného převodu vlastnictví některého nepotřebného majetku resortu obrany (státu) na územní samosprávné celky. Jedná se o 800 až 900 objektů například o sklady, letiště, střelnice, cvičiště a s nimi související pozemky. Předmětem převodů by měly být rovněž bytové objekty, v tomto případě se jedná o 1015 bytových domů a o 207 služebních bytů. Tyto převody budou uskutečňovány vždy s ohledem na konkrétní situaci a zájem jednotlivých obcí. Majetek může v regionech přispět k rozvoji podnikání a tedy příznivě ovlivnit úroveň zaměstnanosti. Další využití majetku je například pro sportovní, kulturní nebo sociální účely. Převody vládou vybraného majetku (na základě doporučení Ministerstva obrany) se uskuteční darovacími smlouvami.

 


Nejčtenější