Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. dubna 2018

 • Bod č. 4: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017
 • Bod č. 5: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2018
 • Bod č. 6: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. dubna 2018

 • Bod č. 10: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. února 2018 č. 109 k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
 • Bod č. 14: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a celkově od počátku privatizace
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017
 • Bod č. 3: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. dubna 2018

 • Bod 14: Statut Výboru pro rozpočtové prognózy
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2017
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. dubna 2018

 • Pro informaci:
  Bod č. 6:
  Informace Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. března 2018

 • Bod č. 8: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 „Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
 • Bod č. 9: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. března 2018

 • Bod č. 11: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 „Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
 • Bod č. 12: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
 • Bod č. 5: Jmenování ministryně financí guvernérkou mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33„Správa spotřebních daní“
 • Bod č. 3: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31„Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2018

 • Bod č. 8: Zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 činných zdravotních pojišťoven

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. února 2018

 • Bod č. 6: Jmenování zástupců Ministerstva financí do dozorčích rad zdravotních pojišťoven
 • Bod č. 11: Návrh na schválení Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 • Bod č. 13: Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2018)
 • Bod č. 5: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Diag Human SE a panem Josefem Šťávou“
 • Bod č. 6: Informace Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/05 „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. února 2018

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony