Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. ledna 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 3: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Rámcová smlouva na zajištění servisní podpory IP telefonie FS
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Technická podpora a správa webů FS ČR

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. ledna 2021

 • Bod č. 1: Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
 • Bod č. 9: Dohoda, kterou se mění Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2021

 • Bod č. 1: Aktualizace studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Zpráva Ministerstva financí pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 - 2023
 • Bod č. 5: Informace o přípravě realizace výstavby nového výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. ledna 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 12: Smlouva na Technickou podporu a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. prosince 2020

Pro informaci

 • Bod č. 6: Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2019
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Technická podpora a aktualizace SW IDEA pro roky 2021–2023
 • Bod č. 8: Informace o veřejné zakázce „Pořízení informačního systému pro elektronickou evidenci soudních sporů (IS EESS)“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020
 • Bod č. 9: Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
 • Bod č. 15: Účast ČR na navyšování kapitálu Mezinárodní finanční korporace (IFC)
 • Bod č. 16: Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 271)
 • Bod č. 21: Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021-2027
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Zajištění servisní a technické podpory hardware serverové virtualizační farmy - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce „Služby penetračního testování“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. prosince 2020

 • Bod č. 9: Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2021 - 2023 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla čerpání finančních prostředků
 • Bod č. 14: Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19
 • Bod č. 15: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Obměna zálohovacího řešení - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nákup serverů pro ÚP/OP“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. listopadu 2020

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb provozu záložního informačního centra GŘC
 • Bod č. 3: Záměr nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. listopadu 2020

 • Bod č. 8: Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19
 • Bod č. 9: Změna právních poměrů u administrativní budovy 1. máje č.p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna)
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Záměr veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 18-2020“
 • Bod č. 4: Prováděcí smlouva „PS7 - Úpravy ADIS s ohledem na Paušální daň“ - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
 • Bod č. 11: Dodatek k Prováděcí smlouvě č. 2 Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů – Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. listopadu 2020

 • Bod č. 9: Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Záměr veřejné zakázky na pronájem nebytových prostor a parkovacích míst pro potřeby dislokace odboru 52 – Auditní orgán na území hl. m. Prahy