Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. května 2019

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatého k odstranění nedostatku uvedeného v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. dubna 2019

 • Bod č. 2: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022
 • Bod č. 3: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018
 • Bod č. 4: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019
 • Bod č. 20: Návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2019)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. dubna 2019

 • Bod č. 8: Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel brig. gen. Mgr. Milana Poulíčka do hodnosti generálmajor
 • Bod č. 14: Bezúplatný převod nemovitých věcí v obci Chotilsko a katastrálním území Prostřední Lhota do příslušnosti hospodařit Generálnímu finančnímu ředitelství
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2018 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. dubna 2019

 • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“
 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“
 • Bod č. 14: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. dubna 2019

 • Bod č. 5: Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 • Bod č. 6: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 5. dubna 2017 č. 259 ve věci „Zprávy k návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu těžebních lokalit“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. března 2019

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné systemizace a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2018

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. března 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. března 2019

 • Bod č. 9: Jmenování zástupce Ministerstva financí do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. března 2019

 • Bod č. 8: Návrh na změnu zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při odstraňování staré ekologické zátěže – skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO
 • Bod č. 10: Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. července do 31. prosince 2018 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. února 2019

 • Bod č. 10: Návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí