Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. srpna 2018

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 12: Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2017
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2018)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 31. července 2018

 • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2017
 • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Alcor Holdings Ltd."

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. července 2018

 • Bod č. 7: Informace o ukončení projektu „Zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha“ a jeho vyhodnocení
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2017
 • Bod č. 12: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/03 „Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. června 2016

 • Bod č. 10: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. června 2018

 • Bod č. 1: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“
 • Bod č. 28: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. června 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Fynerdale Holdings B.V.“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. května 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 • Bod č. 14: Návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. května 2018

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů