Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 8: Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy
 • Bod č. 9: Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. června 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2020

Pro informaci:

 • Bod č. 7: Informace pro vládu České republiky o záměru obnovy licenční smlouvy Microsoft Enterprise
 • Bod č. 8: Informace o uzavření smlouvy o poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2020

 • Bod č. 6: Návrh na sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti a Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2020

 • Bod č. 8: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. května 2020

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2020

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019
 • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. dubna 2020

 • Bod č. 4: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2020)
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2020

 • Pro informaci:
  Bod č. 4: Společný nákup stolních počítačů a notebooků 1-2020
 • Bod č. 5: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 16. března 2020

 • Bod č. 6: Rozhodnutí o převodu části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 7: Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 270)
 • Bod č. 12: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2019 a celkově od počátku privatizace)