Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. července 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 6: Rozvojový program pro realizaci záměru dislokace státních institucí v administrativním komplexu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. července 2019

 • Bod č. 9: Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018
 • Bod č. 10: Rozhodnutí o nezařazení majetku do Centrálního registru administrativních budov
 • Bod č. 11: Zpráva z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení
 • Bod č. 26: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. července 2019

 • Bod č. 2: Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů
  Pro informaci:
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. června 2019

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 9: Společný prodej akcií a pohledávek finančních věřitelů VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
 • Bod č. 12: Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2020 - 2022 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla pro čerpání finančních prostředků
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společnostmi skupiny NWR“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2019

 • Bod č. 11: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. května 2019

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatého k odstranění nedostatku uvedeného v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. dubna 2019

 • Bod č. 2: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2020–2022
 • Bod č. 3: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018
 • Bod č. 4: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019
 • Bod č. 20: Návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2019)