Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. května 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nový ISMS“
 • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. května 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Povýšení virtualizační platformy vSphere primárního a záložního informačního centra Celní správy ČR
 • Bod č. 5: Smlouva na technickou podporu IS ReD - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. dubna 2021

 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020
 • Bod č. 6: Konvergenční program ČR (duben 2021)
 • Bod č. 13: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2021
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2021)
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020
 • Bod č. 3: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020
 • Bod č. 7: Záměr veřejné zakázky „Společný nákup notebooků a stolních počítačů 1-2021“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. dubna 2021

 • Bod č. 1: Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 6. dubna 2021

 • Bod č. 7: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2020 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Dodávky ceninových papírů k výrobě fiskálních známek „CZTN“ a „AN“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. března 2021

 • Bod č. 10: Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020 aktualizace
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2020
 • Bod č. 3: Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. března 2021

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Zajištění podpory a licencí SW IBM pro IS ADIS dle Rámcové dohody Centrálního zadavatele

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. března 2021

 • Pro informaci:
  Bod č. 5:
  Smlouva na Zajištění podpory IS AVISME v letech 2021-2025 – Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. března 2021

 • Bod č. 9: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/02 „Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel“
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o záměru uzavření Rámcové smlouvy o poskytování služeb v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti mezi ČR – Generálním finančním ředitelstvím a Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p.
 • Bod č. 2: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Realizace provozu platebních terminálů a online platební brány pro Finanční správu České republiky
 • Bod č. 3: Zajištění poskytování služby Service Desk v letech 2021 – 2025
 • Bod č. 4: Zajištění služby Bezpečného datového centra pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny v letech 2021 – 2025

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 1. března 2021

 • Bod č. 5: Žádost o obnovení investic Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v ČR
 • Bod č. 6: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 činných zdravotních pojišťoven
 • Bod č. 9: Další postup při řešení problematiky zřízení služebností/ břemen nezbytných pro údržbu stavebních prvků vzniklých při realizaci veřejné zakázky na Sanaci lokality Skatulův Hliník na trase dálnice D48
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD II“