Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. ledna 2019

 • Bod č. 3: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/24 „Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání“
 • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/25 „Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“ 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. ledna 2019

 • Bod č. 7: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 268)
 • Bod č. 14: Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017
 • Bod č. 19: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. ledna 2019

 • Bod č. 11: Návrh dalšího procesního postupu České republiky v návaznosti na vydání usnesení Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-147/15 Česká republika v. Evropská komise

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. prosince 2018

 • Bod č. 13: Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020 a 2021 činných zdravotních pojišťoven
 • Bod č. 20: Personální změna na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí
 • Bod č. 22: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Služby PROXY soustavy“ na základě vertikální spolupráce

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. prosince 2018

 • Bod č. 10: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 11: Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. listopadu 2018

 • Bod č. 8: Jmenování zástupců České republiky v Mezinárodní investiční bance
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Fiskální výhled České republiky (listopad 2018)
 • Bod č. 3: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2018)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. listopadu 2018

 • Bod č. 22: Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 726, k návrhu na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
 • Bod č. 6: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Analytický modul AISG“ na základě vertikální spolupráce