Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. listopadu 2018

 • Bod č. 22: Návrh usnesení vlády České republiky o změně usnesení vlády ze dne 3. října 2012 č. 726, k návrhu na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
 • Bod č. 6: Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Analytický modul AISG“ na základě vertikální spolupráce

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. října 2018

 • Bod č. 12: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnost

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. října 2018

 • Bod č. 4: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018
 • Bod č. 5: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. září 2018

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s posílením zapojení akcionářů
 • Bod č. 12: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 uvedeného zákona (materiál č. 267)
 • Bod č. 16: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. září 2018

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 3: Navýšení kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) a související změna stanov IFC
  Pro informaci
 • Bod č. 2: Záměr na uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení smlouvy o poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) formou Dodatku č. 3

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. září 2018

 • Pro informaci:
  Bod č. 1:
  Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2018 a celkově od počátku privatizace)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 29. srpna 2018

 • Bod č. 8: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti