Novinky

Materiály na jednání vlády

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.


ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. července 2021

 • Bod č. 9: Navýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s.
 • Bod č. 17: Rezoluce Mezinárodního měnového fondu o všeobecné alokaci zvláštních práv čerpání
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o veřejné zakázce „Zajištění vytápění a dodávky vody pro Auditní orgán v pronajatém objektu“ v návaznosti na usnesení vlády č. 208 ze dne 22. března 2017

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. července 2021

 • Bod č. 12: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/02 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“
 • Bod č. 14: Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/12 „Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“
 • Bod č. 18: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/34 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“
 • Bod č. 19: Informace Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.18/32 „Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce“
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. července 2021

 • Bod č. 9: Zpráva o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu
 • Bod č. 13: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
  K projednání bez rozpravy:
 • Bod č. 22: Zásady správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky
 • Bod č. 23: Hodnotící zpráva Společného nákupu za roky 2019 a 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 29: Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 28. června 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Informace k záměru uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě č. 3 na vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní č. 20/7700/0054 - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. června 2021

 • Bod 1: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky Informační systém Zjednodušená evidence dotací

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 17. května 2021

 • Bod č. 11: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020: Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny pro rok 2021

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 10. května 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nový ISMS“
 • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Obnova licenční smlouvy Microsoft Enterprise

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. května 2021

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020
 • Bod č. 4: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Povýšení virtualizační platformy vSphere primárního a záložního informačního centra Celní správy ČR
 • Bod č. 5: Smlouva na technickou podporu IS ReD - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. dubna 2021

 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020
 • Bod č. 6: Konvergenční program ČR (duben 2021)
 • Bod č. 13: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2021
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2021)
 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020
 • Bod č. 3: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020
 • Bod č. 7: Záměr veřejné zakázky „Společný nákup notebooků a stolních počítačů 1-2021“