Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 18 stránek pro témata Usnesení vlády

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 620/2016

ze dne 7. července 2016 - k Metodickému pokynu Centrální harmonizační jednotky č. 3 Metodika veřejného nakupování - Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 583/2014

ze dne 14. července 2014 - o Pravidlech spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 až 2020.

Aktualizováno

Usnesení vlády ČR č. 159/2012

k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí dotčených vybraných účetních jednotek (v souvislosti se zpracováním tzv. pomocného analytického přehledu - PAP)

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 39/2013

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesením č. 39 Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Jedním z úkolů Strategie je Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 919/2012

ze dne 12. prosince 2012; o dalším postupu České republiky v souvislosti se zákonem přijatým Spojenými státy americkými za účelem boje proti daňovým únikům; ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 941/2009

Vytvoření styčného místa pro plnění nařízení Evropské komise č. 1302/2008 o databázi pro vyloučení