Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 148 stránek pro témata Zákon

Vydáno

Zákon č. 304/2008 Sb.

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 298/2007 Sb.

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 261/2007 Sb.

o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 120/ 2007 Sb.

o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz

Vydáno

Zákon č. 70/2006 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 69/2006 Sb.

o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů