Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 189 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 504/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro nepodnikatelské subjekty, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Novela k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.

Vydáno

Vyhláška č. 62/2001 Sb.

o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

Vydáno

Vyhláška č. 315/1999 Sb.

o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií