Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 189 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 475/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

Vydáno

Vyhláška č. 476/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného

Vydáno

Vyhláška č. 474/2003 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Vydáno

Vyhláška č. 500/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro podnikatele účt. v podvoj. účet., ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 501/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 502/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 503/2002 Sb.

k provedení zákona o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů