Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 168 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 306/2007 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 233/2007 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 560/2006 Sb.

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 549/2006 Sb.

o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2007

  • Upozornění MF - Cestovní náhrady pro rok 2007 -  od 1.1.2007 se nahrazuje stávající zákon č.119/1992 Sb. o cestovních náhradách zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.

Vydáno

Vyhláška č.281/2006 Sb.

o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Vydáno

Vyhláška č. 238/2006 Sb.

kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona

Vydáno

Vyhláška č. 461/2005 Sb.

o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Vydáno

Vyhláška č. 397/2005 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.