Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 189 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 403/2010 Sb.

ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Vydáno

Vyhláška č. 434/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů. S účinností od 23. prosince 2010.

Vydáno

Vyhláška č. 435/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. S účinností od 1.1.2011.

Vydáno

Vyhláška č. 364/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 365/2010 Sb.

ze dne 6. prosince 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2011.

Vydáno

Vyhláška č. 350/2010 Sb.

ze dne 26. listopadu 2010 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011, (Vydána ve Sbírce  zákonů dne 10. prosince 2010)

Vydáno

Vyhláška č. 340/2010 Sb.

ze dne 26. listopadu 2010, s účinností od 1. ledna 2011; kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb. a její doplnění MF o přílohu č. 23 - ve znění vyhlášky č. 3/2008 Sb. v platném znění - publikována v Cenovém věstníku č. 14/2010

Vydáno

Vyhláška č. 270/2010 Sb.

Vydána ve Sbírce  zákonů dne 20. září 2010; o inventarizaci majetku a závazků, s účinností od 5. října 2010

Vydáno

Vyhláška č. 245/2010 Sb.

Vyhláška č. 276/2009 Sb.o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů s účinností od 1. září 2010

Vyhláška č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.

Vydáno

Vyhláška č. 11/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, s účinností od 19. ledna 2010