Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 168 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 435/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. S účinností od 1.1.2011.

Vydáno

Vyhláška č. 364/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 365/2010 Sb.

ze dne 6. prosince 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2011.

Vydáno

Vyhláška č. 350/2010 Sb.

ze dne 26. listopadu 2010 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011, (Vydána ve Sbírce  zákonů dne 10. prosince 2010)

Vydáno

Vyhláška č. 340/2010 Sb.

ze dne 26. listopadu 2010, s účinností od 1. ledna 2011; kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb. a její doplnění MF o přílohu č. 23 - ve znění vyhlášky č. 3/2008 Sb. v platném znění - publikována v Cenovém věstníku č. 14/2010

Vydáno

Vyhláška č. 270/2010 Sb.

Vydána ve Sbírce  zákonů dne 20. září 2010; o inventarizaci majetku a závazků, s účinností od 5. října 2010

Vydáno

Vyhláška č. 245/2010 Sb.

Vyhláška č. 276/2009 Sb.o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů s účinností od 1. září 2010

Vyhláška č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.

Vydáno

Vyhláška č. 11/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, s účinností od 19. ledna 2010

Vydáno

Vyhláška č. 212/2010 Sb.

o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů

Vydáno

Vyhláška č. 62/2010 Sb.

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,s účinností od 20. března 2010.