Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 189 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 450/2012 Sb.

ze dne 5. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2013; - bude publikována v Cenovém věstníku - leden /2013.

Vydáno

Vyhláška č. 461/2012 Sb.

ze dne 17. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. a vyhlášky č. 437/2011 Sb.;Účinnost 1. 1. 2013

Vydáno

Vyhláška č. 460/2012 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášek č. 435/2010 Sb.,  č. 403/2011 Sb. a 436/2011 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2013.

Vydáno

Vyhláška č. 392/2012 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2013 - s účinností od 1. ledna 2013.

  • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 392 dne 23. listopadu 2012.

Vydáno

Vyhláška č. 412/2012 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

ze dne 16. listopadu 2012 s účinností od 1. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 358/2011 Sb. a její doplnění MF o přílohu č. 23 - ve znění vyhlášky č. 3/2008 Sb. v platném znění- publikována v Cenovém věstníku č. 14/2012.

Vydáno

Vyhláška č. 323/2012 Sb.

publikována ve Sbírce zákonů dne 3. října 2012; o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh; s účinností od 3. října 2012

  • včetně Přílohy k vyhlášce č. 323/2012 Sb. - VZOR - Žádost o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů podle § 27 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 172/2012 Sb.

Vydáno

Vyhláška č. 310/2012 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb. - s účinností od 26. září 2012

(Vyhláška č. 310/2012 byla vydána ve Sbírce zákonů  dne 21. září 2012 - částka 112/2012 Sb.)

Vydáno

Vyhláška č. 281/2012 Sb.

ze dne 21. srpna 2012; o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů; s účinností od 1. září 2012

  • včetně Přílohy č.1 - k vyhlášce č. 281/2012 Sb. - Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (ke stažení i samostaně ve formátu Excel)

Vydáno

Vyhláška č. 96/2012 Sb.

ze dne 21. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů ; s účinností od 1. dubna 2012

Vydáno

Vyhláška č. 419/2001 Sb.

o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb. a vyhlášky č. 24/2012 Sb.

  • úplné znění