Novinky

Vyhláška č. 337/2022 Sb.

odbor 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese
odbor 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese

Vydáno

  • Legislativa
  • Vyhláška
  • Oceňovací vyhláška
  • Zákon o oceňování majetku
  • Oceňování majetku
  • Veřejný sektor

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb., vyhlášky č. 488/2020 Sb. a vyhlášky č. 424/2021 Sb.)

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější