Novinky

Vyhláška č. 443/2016 Sb.

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

  • Legislativa
  • Vyhláška
  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku
  • Zákon o oceňování majetku
  • Veřejný sektor

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 443/2016 Sb.

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější