Novinky

Oceňovací předpis 2018

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

  • Legislativa
  • Zákon o oceňování majetku
  • Veřejný sektor
  • Daň
  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku
Aktualizováno 28. 12. 2017 15:30
  • Doplněn prolink na vyhlášku č. 457/2017 Sb

  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – úplné pracovní znění
  • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. a vyhlášky č. 457/2017 Sb.) – úplné pracovní znění

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější