Novinky

Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku
  • Zákon o oceňování majetku
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Daň
Aktualizováno 11. 4. 2017 13:00
  • Aktualizace souboru ke stažení

  • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – úplné pracovní znění
  • Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb.) – úplné pracovní znění

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější