Novinky

Vyhláška č. 395/2016 Sb.

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Legislativa
 • Pokladní plnění
 • RISPR
 • RISRE
 • Rozpočet
 • Státní rozpočet
 • Veřejný sektor
 • Vyhláška
 • Sdělení
 • Vzor

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 395/2016 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Při vypracování finančních výkazů za rok 2016 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Vyhláška č. 395/2016 Sb. z 1. 12. 2016 (čtvrtá novela vyhlášky č. 5/2014 Sb.) vyšla ve Sbírce zákonů dne 7. prosince 2016.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější