Novinky

Vyhláška č. 347/2015 Sb.

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

 • Státní rozpočet
 • Rozpočty Regionálních rad soudržnosti
 • Rozpočty státních fondů
 • Rozpočty samospráv
 • RISRE
 • RISPR
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Vyhláška
 • Legislativa

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 347 dne 10. prosince 2015.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější