Novinky

Směrnice Rady 2011/16/EU

oddělení 2401 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2401 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

 • Bankovnictví
 • Dohoda mezi ČR a USA
 • Foreign Account Tax Compliance Act
 • Legislativa EU
 • Rada EU
 • Směrnice EU
 • Soukromý sektor
 • Spojené státy americké
 • Zahraniční sektor
 • Zahraničí EU
Aktualizováno 4. 11. 2015
 • Doplnění textu a publikace seznamy vyňatých účtů a neoznamujících finančních institucí za jednotlivé ČS EU

o správní spolupráci v oblasti daní ve znění směrnice Rady 2014/107/EU

V návaznosti na Společný standard pro oznamování byla přijata směrnice Rady 2014/107/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o automatickou výměnu informací v oblasti daní. Přijetím této směrnice se oblast působnosti automatické výměny informací v rámci EU dostává do souladu s mezinárodním vývojem, který je charakterizován Společným standardem pro oznamování. Pro potřeby snazší orientace se zveřejňuje znění konsolidované směrnice Rady 2011/16/EU ve znění směrnice Rady 2014/107EU.

 

V návaznosti na příslušná ustanovení směrnice Rady 2014/107/EU byly dne 31.10.2015 publikovány v Úředním věstníku seznamy vyňatých účtů a neoznamujících finančních institucí za jednotlivé ČS EU. Co se týká vyňatých účtů za ČR, je nutno vzít také v úvahu ustanovení vyhlášky o vyňatých účtech, která bude publikována následně po přijetí zákona, který transponuje směrnici Rady 2014/107/EU.

 

 

Doporučované

Nejčtenější