Novinky

Informace k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.

odbor 12 - Financování územních rozpočtů
odbor 12 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Kraj
  • Sdělení
  • Obce
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Legislativa
  • Kraje a obce
  • Hlavní město Praha

všem obcím a krajům ČR

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější