Novinky

Pokyn č. MF-4

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

 • Celní správa
 • Daň
 • Daňová a celní správa
 • Veřejný sektor
 • Finanční správa
 • Finanční úřady
 • Daňové řízení
 • Celní úřady
 • Pokyn MF
 • Krajský úřad
 • Obecní úřady
 • Daně a cla

o stanovení lhůt při správě daní

Upozornění - Pokyn je zrušen a nahrazen Pokynem č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní.


 

Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. MF-1. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, započte též doba, která uplynula ode dne zahájení těchto řízení do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.

Zrušuje se Pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní č. j. MF-96484/2012/904.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější