Novinky

MF předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí

odbor 26 - Majetkové daně a oceňování
odbor 26 - Majetkové daně a oceňování

Vydáno

 • Daň z nemovitých věcí
 • Nemovitosti
 • Zákon o dani z nemovitostí
 • Daň z převodu nemovitostí
 • Daň z nemovitosti, pozemková daň
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Legislativní návrhy
 • Meziresortní připomínkové řízení
 • Připomínkové řízení
 • Občanský zákoník

Ministerstvo financí předložilo dne 9. května 2014 do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem navrhovaných změn je provedení některých věcných upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. S ohledem na specifika nového pojetí nemovitých věcí v občanském zákoníku se navrhuje vymezit jednoznačněji předmět daně, dále upřesnit některé podmínky pro aplikaci ustanovení o osvobození od daně z nemovitých věcí, upravit některé procesní postupy a sjednotit v zákoně použitou terminologii s daňovým řádem.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější