Novinky

Vyhláška č. 473/2013 Sb.

oddělení 7301 - Procesní agendy a regulace daňového poradenství a FKSP
oddělení 7301 - Procesní agendy a regulace daňového poradenství a FKSP

Vydáno

 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Centrální systém účetních informací
 • České účetní standardy
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Legislativa
 • Vyhláška

Změnová vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky- s účinností od 1. ledna 2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1. ledna 2014

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 182 dne 31. prosince 2013

Nejčtenější