Novinky

Vyhláška č. 441/2013 Sb.

oddělení 2802 - Oceňování majetku
oddělení 2802 - Oceňování majetku

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Vyhláška
 • Daň
 • Oceňování majetku
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
 • Regulace
 • Oceňovací vyhláška
 • Regulace trhu
 • Zákon o oceňování majetku
 • Legislativa
 • Daně a cla
Aktualizováno 20. 1. 2014
 • Publikován - Komentář k určení indexu polohy (VYHLÁŠKA č. 441/2013 Sb.)

Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) - s účinností od 1. ledna 2014.

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 173 dne 31. prosince 2013.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější