Novinky

Usnesení vlády ČR č. 39/2013

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Legislativa
  • Usnesení vlády
  • Boj proti korupci
  • Protikorupční opatření
  • Hospodaření resortu
  • Protikorupční linka

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesením č. 39 Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Jedním z úkolů Strategie je Zveřejňování poradců a poradních orgánů. Zveřejnění seznamu těchto orgánů , včetně jejich personálního obsazení má nápomoci k větší důvěře veřejnosti k státní správě a její transparentnosti. Seznam se bude aktualizovat vždy k 1. červenci a k 1. lednu kalendářního roku.

Doporučované

Nejčtenější