Novinky

Pokyn č. MF-2

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

  • Celní správa
  • Daňová a celní správa
  • Pokutové bloky
  • Regulace
  • Pokuty
  • Celní úřady
  • Pokyn MF
  • Krajský úřad
  • Tiskopis
  • Obecní úřady

Upozornění - Pokyn je zrušen a nahrazen Pokynem č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci


 

POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013. Tento pokyn nahrazuje pokyn D-347 z roku 2010. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013. Publikován ve Finančním zpravodaji č.1/2013.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější