Novinky

Zákon č.171/2012Sb.

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Hospodaření obcí a krajů
  • Rozpočtová pravidla
  • Územní rozpočty
  • Veřejné rozpočty
  • Veřejný sektor
  • Zákon
  • Legislativa

Zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. ,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 171/2012 Sb. byl zveřejněn ve sbírce zákonů v částce 61 ze dne 30. května 2012.

Doporučované

Nejčtenější