Novinky

Vyhláška č. 460/2012 Sb.

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Vyhláška
  • Legislativa
  • Zákon o účetnictví

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášek č. 435/2010 Sb.,  č. 403/2011 Sb. a 436/2011 Sb.
Účinnost od 1. 1. 2013.

Doporučované

Nejčtenější