Novinky

Vyhláška č. 450/2012 Sb.

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

ze dne 5. prosince 2012, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2013; - bude publikována v Cenovém věstníku - leden /2013.

Doporučované

Nejčtenější