Novinky

Usnesení vlády ČR č. 159/2012

oddělení 2201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS
oddělení 2201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS

Vydáno

  • PAP
  • Usnesení vlády
  • Veřejný sektor
  • Legislativa
  • Vládní rozpočtové rezervy
Aktualizováno 30. 3. 2013

k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí dotčených vybraných účetních jednotek (v souvislosti se zpracováním tzv. pomocného analytického přehledu - PAP);

včetně Přílohy č. 1 - Způsob částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek v roce 2012

  • Zdroj: MF - odbor 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování; odd.121- Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů; Usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012 vč. Přílohy č.-1); publikováno 30.března 2012, ke stažení ve formátu PDF a Excel

Doporučované

Nejčtenější