Novinky

Vyhláška č. 71/2011 Sb.

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Legislativa
  • Vyhláška
  • Bankovnictví

Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů.

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. března 2011 publikována s účinností od 1. dubna 2011 pod číslem 71/2011 Sb. (částka 28) Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. Vyhláška je vydávána k provedení zákonného zmocnění vyplývajícího ze zákona o bankách. K zajištění rychlejší výplaty zákon o bankách ukládá bankám a pobočkám zahraničních bank, aby vedly a předávaly Fondu pojištění vkladů evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů, přičemž prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška Ministerstva financí, vymezuje formu, strukturu a způsob vedení a předávání těchto údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů. Ministerstvo financí je tedy podle § 41c odst. 11 zákona o bankách zmocněno stanovit prováděcím právním předpisem formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů. 

Zmocnění k vydání prováděcího podzákonného předpisu bylo do zákona o bankách nově vloženo zákonem č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/14/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o výši pojištění a lhůtu k výplatě.

Související informace

  • Odůvodnění MF k Vyhlášce č. 71/2011 Sb. PDF (307kB)
    Zdroj: Odbor Finanční trhy II, Oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu: Odůvodnění MF k Vyhlášce č. 71/2011 Sb. - o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů, publikováno 03/2011, ke stažení ve formátu PDF

Nejčtenější