Novinky

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Návrh zákona
  • Bankovnictví
  • Cenné papíry

Senát Parlamentu České republiky na své 4. schůzi dne 26. 1. 2011 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

  • Zdroj: MF - 27 - odbor Finanční trhy I; 273 - odd. Bankovnictví:  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry, publikováno 01/2011, ke stažení ve formátu PDF

Nejčtenější