Novinky

Vyhláška č. 434/2010 Sb.

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Vyhláška
  • Legislativa

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů. S účinností od 23. prosince 2010.

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 434/2010 Sb.

Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. – vyhláška č. 434/2010 Sb. stanoví první předání konsolidačních výkazů a přehledů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) až za rok 2012, dále je stanoveno, že orgány státní správy a státní fondy nepředávají operativní účetní záznamy za období prosinec 2010, a je posunut termín pro předávání mezitímních účetních závěrek do CSÚIS na 25. den následujícího měsíce po skončení vykazovaného období pro všechny vybrané účetní jednotky s výjimkou zdravotních pojišťoven, kterým jsou nově stanoveny odlišné termíny předávání účetních záznamů do CSÚIS.

Doporučované

Nejčtenější