Novinky

Zákon č. 120/ 2007 Sb.

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Kapitálový požadavek
  • Zákon
  • Legislativa

o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz

Odkaz na jinou stránku: Zákon č. 120/ 2007 Sb.

Ve Sbírce zákonů byl dne 24. května 2007 publikován s účinnosti od 1. července 2007 pod číslem 120/2007 Sb. zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz. Poslanecká sněmovna tento zákon schválila na svém zasedání dne 24. dubna 2007 ve znění vráceném Senátem a prezident republiky podepsal tento zákon dne 11. května 2007. Tímto zákonem Česká republika transponuje směrnice o kapitálových požadavcích 2006/48/ES a 2006/49/ES vycházející z dohody Basel II.

Doporučované

Nejčtenější