Novinky

2007

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 2007.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Vydáno

Zákon č. 298/2007 Sb.

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 1010/2007

o změně postavení centrálního kontaktního bodu systému Anti-Fraud Co-ordination Structure (AFCOS) v České republice

Vydáno

Vyhláška č. 306/2007 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů, který Ministerstvo financí předložilo vládě

Ministerstvo financí předložilo vládě České repuliky návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v souvislosti s transpozicí směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) a navazující prováděcí směrnice. Veřejnosti se pro informaci předkládá úplné znění měněných zákonů s vyznačenými změnami a důvodová zpráva ve verzi předložené vládě.

Vydáno

Zákon č. 261/2007 Sb.

o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 1033/2007

k návrhu postupu sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění a vyhodnocení dopadů tohoto sloučení do jednotlivých systémů

Vydáno

Vyhláška č. 233/2007 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 120/ 2007 Sb.

o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz

Vydáno

Návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Ministerstvo financí předložilo dne 16. dubna 2007 do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v souvislosti s transpozicí směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) a navazující prováděcí směrnice. Veřejnosti se pro informaci předkládá úplné znění měněných zákonů s vyznačenými změnami a důvodová zpráva ve verzi předložené do mezirezortního připomínkového řízení.