Novinky

2006

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 2006.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Vydáno

Vyhláška č. 560/2006 Sb.

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 549/2006 Sb.

o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2007

  • Upozornění MF - Cestovní náhrady pro rok 2007 -  od 1.1.2007 se nahrazuje stávající zákon č.119/1992 Sb. o cestovních náhradách zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.

Vydáno

Vyhláška č.281/2006 Sb.

o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Vydáno

Vyhláška č. 238/2006 Sb.

kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona

Vydáno

Zákon č. 70/2006 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 69/2006 Sb.

o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů