Novinky

Vyhláška č. 416/2004 Sb.

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Vyhláška
  • Zákon o finanční kontrole
  • Legislativa
  • Přezkoumávající orgán
  • Přezkoumávání hospodaření
Aktualizováno 11. 1. 2019

kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 416/2004 Sb.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější