Novinky

1999

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 1999.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Vydáno

Zákon č. 168/1999 Sb.

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 363/1999 Sb.

o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 315/1999 Sb.

o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií