Novinky

1997

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 1997.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Vydáno

Zákon č. 151/1997 Sb.

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 48/1997 Sb.

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů