Novinky

1992

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 1992.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Vydáno

Zákon č. 523/1992 Sb.

o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Vydáno

Zákon č. 143/1992 Sb.

o  platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů