Novinky

Finanční zpravodaj číslo 5/2022

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

  • Legislativa
  • Finanční zpravodaj
  • Pokyn GFŘ
  • Rozpočtová pravidla
  • Zákon
  • Daňové odvody

  1. Pokyn č. GFŘ – D – 55 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  2. Příloha Pokynu č. GFŘ – D – 55 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Doporučované

Nejčtenější