Novinky

Finanční zpravodaj číslo 3/2021

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

 • Finanční zpravodaj
 • Rozhodnutí
 • Prominutí daně
 • Mimořádná událost
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň silniční
 • Sdělení
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Dvojí zdanění
 • Daňové úniky
 • Daň z příjmů
 • Daně z majetku
 • Mezinárodní spolupráce
 • Legislativa

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
 2. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 3. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější