Novinky

Finanční zpravodaj číslo 11/2018

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní
oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Vydáno

 • Daň
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z nemovitých věcí
 • Změny v placení daní
 • Daňové změny
 • Finanční zpravodaj
 • Přehled
 • Mezinárodní spolupráce
 • Pokyn GFŘ
 • Seznam
 • Zákon
 • Finanční úřady
 • Legislativa

 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty
 2. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 3. Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 4. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)
 5. Dodatek č. 3 GFŘ k pokynu GFŘ D-29 čj. 94112/18/7100-20118-012287
 6. Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 3 (čj. 111096/16/7100-20116-050484)
 7. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 8. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější