Novinky

Finanční zpravodaj číslo 6/2016

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

 • Sdělení
 • Finanční zpravodaj
 • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
 • Daň z příjmů
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Pokyn MF
 • Legislativa

 1. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 2. Pokyn č. GFŘ-D-26 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
 3. Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
 4. Sdělení k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější