Novinky

Finanční zpravodaj číslo 4/2015

oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci
oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Sdělení
 • Finanční zpravodaj
 • Zákon o daních z příjmů
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Daň z příjmů
 • Informace
 • Pokyn MF
 • Legislativa

 1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
 2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000)
 3. Doplnění Informace Ministerstva fi nancí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější