Novinky

Finanční zpravodaj číslo 1/2015

oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci
oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci

Vydáno

 • Rozpočet
 • Sdělení
 • Vyhláška
 • Finanční zpravodaj
 • Zákon o daních z příjmů
 • Pokyn MF
 • Daňové pokyny
 • Vyhláška 52/2008

 1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení
 3. Pokyn GFŘ č. D-20 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 4. Vyhláška č. 363/2014 Sb. ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 5. Vyhláška č. 364/2014 Sb. ze dne 23. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

Doporučované

Nejčtenější