Novinky

Finanční zpravodaj číslo 4/2014

oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci
oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Finanční zpravodaj
  • Daň
  • Zákon o daních z příjmů
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Daň z příjmů
  • Pokyn MF

  1. Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní
  2. Sdělení k Pokynu č. D – 288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  3. Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 46/1979)

Doporučované

Nejčtenější